سیگنالهای معاملاتی


فارکس به سبک پشوتن

فارکس به سبک پشوتن

جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تعدادی از شرکت های موجود در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تشکیل می دهند. تاکنون نسخه های مختلفی از الگوریتم های بهینه سازی ارائه شده اند که از رفتار گروهی ...

از حد ضرر استفاده کنید

از حد ضرر استفاده کنید

روشن شده است که فیلتر بهینه وینر در مقایسه با فیلتر گاوسی نتایج را بهبود نداده است. پس متاسفانه من این رفتار رو از یه جایی به بعد تایید میکنم. ً یهودیان یمن که ۰۱ سال پیش تر به ...

عرضه اولیه سکه یا ICO چیست؟

عرضه اولیه سکه یا ICO چیست؟

با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله از یک مدل شناخته شده آسیبپذیری آب زیرزمینی برای ارزیابی آسیبپذیری آبخوان در حالت وجود یک آلاینده استفاده میشود. تنی چند از بازرگانان ...

بورس های بین الملل

بورس های بین الملل

گرفتن سیگنال خرید و یا فروش مشخص کردن نقطه های اشباع خرید و یا اشباع فروش اطلاع از عوض شدن روند استفاده می شود. ما در واقع حوزه فعالیت گسترده ای را در اختیار وزارتخانه قرار می ...